EVEN VOORAF

Welkom op mijn site!

Om eventuele teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat U het volgende goed doorleest.

Doelgroep
Hoewel ik breed opgeleid ben en ervaring heb met meerdere doelgroepen heb ik gekozen om me toe te leggen op (complex) trauma en hechtingsproblematiek. Dit omvat de gevolgen van incest, verwaarlozing of acute trauma’s, zoals PTSS, dissociatieve problematiek en problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling. Ik werk met volwassenen.

Openingstijden
De praktijk is open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 17.00 uur. Als het nodig is maak ik wel eens een afspraak buiten deze tijden maar NIET op reguliere basis. Als deze dagen niet matchen met Uw mogelijkheden is behandeling bij mij helaas niet mogelijk.

Bereikbaarheid
Aangezien mijn mobiel uit staat tijdens sessies ben ik telefonisch vaak niet bereikbaar. U kunt U het beste contact opnemen via de mail of een bericht inspreken op mijn voicemail.

Wachtlijst
Ik heb meestal een wachtlijst. Als U zich wilt aanmelden kunt U informeren wat de actuele wachttijd is. Ik probeer altijd zo snel mogelijk een intake te plannen, zodat wij beiden kunnen kijken of het zinvol is U op de wachtlijst te zetten. Deze intake duurt minimaal een sessie en wordt in rekening gebracht.

Tarieven (miv 0101-2022) Bedragen zijn inclusief (eventuele) BTW

  • Consult (60 minuten): 85,00 euro
    Dit tarief geldt ook voor consulten die online plaatsvinden (beeldbellen) of telefonisch (belconsult)
  • Supervisie (60 minuten): 85,00 euro
    Deze supervisies leveren GEEN supervisie accreditatiepunten op voor de FVB, maar kunnen wel opgevoerd worden voor punten algemene scholing.
  • Voor therapie geldt vrijstelling van BTW, voor coaching geldt 21% BTW. Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding.
  • In bijzondere situaties geldt een aangepast tarief:

Een deel van de mensen die de behandelingen van Voor de Verandering nodig heeft zitten financieel krap omdat ze vanwege hun achtergrond hun opleiding niet hebben kunnen afmaken en/ of nooit hebben kunnen werken en moeten leven van de bijstand. In bovenstaande situatie kan overlegd worden over een aangepast consult tarief.

Vergoedingen
Afhankelijk van de ernst van de klachten en de te verwachte behandelduur zijn er twee verschillende mogelijkheden:

1. U hebt een hulpvraag, maar deze belemmert uw dagelijks leven niet heel sterk.

De inschatting is dat u met een relatief korte behandeling (bijvoorbeeld 25 sessies) voldoende verandert om op eigen kracht verder te kunnen. Deze behandelingen vallen binnen de aanvullende verzekering. U betaalt zelf de kosten. Een deel van dit bedrag kunt U terugkrijgen via uw aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Raadpleeg hiervoor zelf uw verzekeringspolis voordat u een afspraak maakt. Vergoedingen voor psycho­moto­rische therapie en haptotherapie vallen onder alternatieve zorg. U heeft geen verwijsbrief nodig voor deze behandelingen.

Mensen met minimuminkomen kunnen in overleg in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief.

2. U hebt klachten die uw leven en relaties sterk en/of langdurig beïnvloeden.

Voor deze behandelingen werk ik soms samen met een regiebehandelaar extern die betrokken is bij intake, diagnostiek, opstellen van het behandelplan en evaluaties. Deze behandelaar kan een groter of minder groot aandeel hebben in de directe behandeling. In dit kan geval kan de behandeling soms vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Klachtenprocedure
Als u ontevreden bent over iets, of vragen hebt over de door mij geboden zorg, vraag ik u met mij in gesprek te gaan. Dit kan meestal de situatie verduidelijken en dan leidt dit gesprek tot een oplossing. Als dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en/of de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat uw eventuele vragen te beantwoorden, zodat voor uw de situatie duidelijker wordt.

Wilt u contact met de vertrouwenspersoon? Bel of mail dan met het bureau van een van de verenigingen.

VVH 020-3887116 info@haptotherapeuten-vvh.nl

FVB 030-2800432 info@vaktherapie.nl