BEHANDELINGEN

 

WERKWIJZE ALGEMEEN

Ik ben psychomotorisch therapeut, haptotherapeut en sensorimotor therapeut (level 2). Deze drie werkwijzen gebruik ik in een geïntegreerd geheel tijdens de behandeling, waarbij hulpvraag, complexiteit van de problematiek en mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn. Als lichaamsgericht therapeut werk ik altijd met een combinatie van gesprek en lichaamsgerichte interventies. Dit begint al tijdens de intakefase. Naast de gebruikelijke (verbale) intake waarbij problematiek, achtergrond en hulpvraag in kaart worden gebracht, wordt vooral het verhaal dat het lichaam vertelt zorgvuldig bestudeerd. Hierbij let ik op houding en bewegingsgedrag, op fysieke signalen van traumatische gebeurtenissen en op kenmerkende bewegingspatronen die samenhangen met de ontwikkelingsgeschiedenis van de cliënt. Na het samenbrengen van deze informatie wordt in overleg met cliënt een behandelplan opgesteld.

In de behandeling blijft het lichaam het belangrijkste aanknopingspunt voor interventies Centraal staat dat een verandering pas blijvend kan zijn als die ook werkelijk ervaren wordt in het hier en nu. Niet de woorden staan centraal maar de gedachten en gevoelens van dat moment. Er wordt gewerkt met ‘kleine’ ervaringsgerichte experimenten die in contact met de cliënt worden besproken en afgestemd. Daarbij is het belangrijk om samen met aandacht te volgen van wat zich in het moment aandient op sensorimotorisch, emotioneel en cognitief niveau. Experimenten in de vorm van passende oefeningen worden gebruikt om meer en beter zicht te krijgen op problemen en werken ondersteunend om deze problemen op te lossen of te veranderen.

In deze behandelingen zijn hulphonden soms een waardevolle toevoeging. Zij zijn welkom in mijn praktijk! Als cliënten een hulphond hebben overleg ik indien gewenst met de honden trainers hoe dit te integreren in de behandeling. (Klik hier voor meer informatie)

Werkwijze bij trauma

In de behandeling van psychotrauma staat het verwerken van de traumatische herinnering centraal. Niet de cognitieve of emotionele herinnering zelf maar de traumatische activatie op lichamelijk niveau, vormt dan de focus van de therapie. Er wordt gewerkt met de – tijdens het trauma – niet afgemaakte fysieke reactie. Deze reactie wordt opnieuw geactiveerd, doorgewerkt en zodoende alsnog geïntegreerd in het levensverhaal van de cliënt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geblokkeerde poging om weg te rennen wat niet mogelijk was tijdens de gebeurtenis zelf maar die wel nog in het lichaam aanwezig is in de vorm van activatie in de benen.

Vaak is het nodig eerst meer stabiliteit te verwerven voordat met traumaverwerking gestart kan worden. Stabiliteit wordt vergroot door uitleg over de effecten van trauma op het lichaam en door lichaamsgeoriënteerde vaardigheden aan te leren om de ontregelende arousal weer in balans te brengen.

Werkwijze bij problematische gehechtheid

In de behandeling van relationele, gehechtheids- en persoonlijkheidsproblematiek richt de therapie zich vooral op emotionele verwerking en het bewerken van beperkende overtuigingen die samenhangen met belastende ervaringen uit het verleden. Het ervaren van (chronisch) niet begrepen worden, manipulatie, afwijzing, bekritisering en verwaarlozing heeft grote invloed op mensen, onder andere op het beeld dat mensen van zichzelf hebben en van de wereld om hen heen. Het beïnvloedt het contact met zichzelf en anderen, de wijze van omgaan met emoties en de diepe overtuigingen die mensen ontwikkelen.

In de therapie zoeken we samen naar de patronen die ontstaan zijn en naar nieuwe manieren om – bijvoorbeeld – eigen behoeften en grenzen aan te geven. Nieuwe ervaringen die worden opgedaan gedurende het therapeutische proces worden vertaald naar en onderzocht in het dagelijks leven en kunnen zodoende geïntegreerd worden. Cliënten worden daarom uitgenodigd thuis eigen patronen te onderzoeken en te experimenteren met nieuw gedrag. (“huiswerk”).

Werkwijze bij complex trauma en dissociatieve problematiek

De behandeling van complex trauma en dissociatieve problematiek (waaronder DIS) bestaat uit een combinatie van bovenstaande behandelwijzen plus intern systeem werk. Voor het werken met het interne systeem maak ik gebruik van de methodiek van Janina Fisher en Richard Schwartz. Door de verstrengeling van traumatiserende gebeurtenissen en onveilige gehechtheid zijn deze behandeling complex en langdurig en worden meestal uitgevoerd in samenwerking met een andere (hoofd) behandelaar.