Juni 2016- sept 2017

Opleiding Sensorymotor Psychotherapy level 2. 
Behandelmethode voor problematische gehechtheid, waarbij er onderscheid gemaakt wordt met 9! verschillende hechtingswijzen, elk met eigen specifieke kenmerken op het gebied van houding, beliefs, interactie, arousalniveau, lichamelijke ontwikkeling en bewegingspatroon, energielevel etc. 
Een benaderingswijze die recht doet aan de diepgaande gevolgen van vroege interactiepatronen op zowel cognitief, emotioneel als fysiek niveau. Indrukwekkend!

Voorjaar 2017 

Verplaatsing 1nP werkzaamheden naar Apeldoorn en start bij Melody Psycare voor een dag per week.

Augustus 2015
Gestart met Coach Connect.
Coach Connect is een landelijk netwerk met als doel mensen met kanker en coaches die gespecialiseerd zijn in de begeleiding hiervan via korte lijnen met elkaar in contact te brengen.
De aanpak sluit goed aan; korte lijnen, een warme overdracht en durven denken buiten de gebaande paden.

Juni - november 2015
Opleiding Sensorimotor Psychotherapie level 1. Deze opleiding is gericht op de behandeling van trauma en hechtingsproblematiek waarbij de lichamelijke invalshoek centraal staat, gecombineerd met de meest recente neurofysiologischeinzichten op dit gebied. Koren op mijn molen!

 Mei 2015
Inspirerend minisymposium en boekpresentatie in Apeldoorn rondom begeleiding van mensen met kanker.
Het boek  "Coaching bij kanker, begeleiding vanuit levenskunst"(Uitgeverij Boom/Nelissen)is geschreven in heldere taal met veel ervaringsverhalen en oefeningen. 

Juni 2015 Sensorimotor Psychotherapy (SP)
Gestart met de opleiding SP, die prachtig voortbouwt op eerdere opleidingen en mijn ervaring op het gebeid van hechting en traumabehandeling. In SP wordt het lichaam gebruikt als ingang. Aandacht ligt sterk op de  sensomotorische sensatie (beweging, impulsen, zintuigelijke en innerlijke sensaties) die een belangrijke rol spelen in het chronisch worden van lichamelijke symptomen zoals bevriezen bij nabijheid,  overmatige alertheid, dissocieren. Deze klachten worden nauwelijks beïnvloed door cognitieve technieken. SP kan EMDR mooi aanvullen of een zelfstandige traumabehandeling zijn. 

Najaar 2013

Een erg inspirerende bijscholing mentaliseren gedaan bij M Verfaille.

In de literatuur  over mentaliseren springt voor mij Daniel Stern er uit, omdat hij prachtig onderbouwt waarom non- verbale therapie ( waaronder  haptotherapie en PMT ) een bijzonder krachtig middel is als er problemen zijn op het gebied van hechting, bestaansrecht, je begrepen voelen en communicatie.

De basis van het mentaliserend vermogen wordt  in de heel vroege jeugd  gelegd,  in de preverbale fase. Baby’s leren eerst de vorm verstaan, het non- verbale, het HOEen daarna pas de inhoud, het verbale, het wat. In de eerste relaties met anderen leren zij de dynamiek kennen van het sociale gedrag. Zo leert de baby hoe het werkt als hij het contact verbreekt en zijn hoofd afwendt, hoe hij duidelijk kan maken of hij honger heeft, of pijn, wat de timing is in het contact, hoe hij moeder bij zich kan betrekken etc. Dit leren gaat via het impliciete geheugen; dat zich kenmerkt doordat het nonverbaal werkt, spontaan, intuïtief en onbewust. Het impliciete geheugen gaat over HOE we ons gedragen, over hoe wij zijn als uniek mens en ontwikkelt zich al in de baarmoeder.   Dit geheugen is nodig als je leert HOE je moet fietsen, HOE je je emoties  reguleert, hoe je tijd en ruimte structureert, en in hoeverre je leert je eigen gedrag van anderen en dat van jezelf te verstaan op een automatische, onbewuste en intuïtieve wijze.

Het expliciete geheugen gaat over kennis, feiten, woorden, verhalen. Dit geheugen ontwikkelt zich vanaf het tweede levensjaar.

Veel psychische problemen hebben hun wortels in de preverbale periode.

PMT en haptotherapie sluiten aan bij dit impliciete weten en de preverbale periode.  Wat iemand wel of niet geleerd heeft over zichzelf in contact met de ander toont zich in hoe iemand zich gedraagt. In HOE je reageert als een ander nabij komt, of je negeert, of onduidelijk is.  Daarom is er binnen PMT en haptotherapie veel aandacht voor het HOE en minder voor het WAT en WAAROM. Via het HOE kan iemand in contact komen met het impliciete geheugen waarin een blauwdruk is gelegd van en door  de allereerste belangrijke interacties. Door dit te exploreren, te ervaren en te verwerken ontstaat ruimte voor nieuwe gevoelens en gedrag.